Kallegutas Entreprenad AB

Kallegutas är en flexibel maskinstation stationerad på Öland med flertalet olika maskiner för att kunna tillgodose många behov inom slam & spolbilsverksamhet, entreprenad och lantbruk.

Vi hjälper dig vid stopp i avlopp genom att spola och suga ur ledningar. Vi filmar även ledningar för att hitta fel om det behövs.

Vi utför underhållsspolning av dräneringar och ledningar vid behov.

Vi har grävmaskiner och lastmaskiner med olika redskap för exempelvis buskröjning, vägkantsskärning mm.

Kallegutas är även ME-diplomerade för att anlägga nya avloppsanläggningar.

Vi hjälper dig med allt från gödselspridning och pressning till spolning av kulvertar och mjölkrumsavlopp.

Moderna maskiner med GPS-styrning och rampspridning.