Välkommen till Kallegutas

Vi är en flexibel maskinstation stationerad på Öland med flertalet olika maskiner för att kunna tillgodose många behov inom slam & spolbilsverksamhet, entreprenad och lantbruk.

Slamtömning

Vi hjälper dig vid stopp i avlopp genom att spola och suga ur ledningar. Vi filmar även ledningar för att hitta fel om det behövs.

Vi utför underhållsspolning av dräneringar och ledningar vid behov.

Entreprenad

Vi har grävmaskiner och lastmaskiner med olika redskap för exempelvis buskröjning, vägkantsskärning mm.

Vi är även ME-diplomerade för att anlägga nya avloppsanläggningar.

Lantbruk

Vi hjälper dig med allt från gödselspridning och pressning till spolning av kulvertar och mjölkrumsavlopp.

Moderna maskiner med GPS-styrning och rampspridning.

Kallegutas logotyp i vit och röd

Kalleguta Slamtömning AB
Bredsättravägen 88
387 95 Köpingsvik

Slambil & Jour

Vardag tom 16.00

Vardag efter 16.00 & helg

Torbjörn Håkansson

Lantbruk/Avlopp

Mikael Ankarberg

Entreprenad

Markus Petersson

Entreprenad