Lantbruk

Vi har moderna traktorer med GPS-styrning och rampspridning. Med Bomechramp görs en liten skåra i vallen som särar på växtbladen och lägger växtnäringen närmre jord och rötter.

Rundbalspressarna är utrustade med 25 knivars snittverk, integrerad inplastare och TS-mätare med våg.

För hjälp med ert lantbruk eller fullständig installation av avloppsanläggningar

Torbjörn Håkansson på Kallegutas Lantbruk

Torbjörn Håkansson

Lantbruk/Avlopp

Våra tjänster
  • Gödselflytt med lastbil och 36 m3 trailer
  • Gödselspridning
  • Effektiv gödselblandning med grävmaskin
  • Pressning och plastning
  • Röjning av bete och åkermark
  • Spolning/sugning av kulvertar och mjölkrumsavlopp