Slamtömning

Vi hjälper dig vid stopp i avlopp, med modern slambil kan vi spola och suga ur ledningar. Vi kan även identifiera avloppsproblem genom filmning av era avlopp.

Vid behov utför vi även underhållsspolning av dräneringar och ledningar.

För hjälp med avloppsproblem och underhållsspolning

Vardag tom 16.00

Vardag efter 16.00 & helg

Våra tjänster
Kallegutas logotyp i vit och röd

Kalleguta Slamtömning AB
Bredsättravägen 88
387 95 Köpingsvik

Slambil & Jour

Vardag tom 16.00

Vardag efter 16.00 & helg

Torbjörn Håkansson

Lantbruk/Avlopp

Mikael Ankarberg

Entreprenad

Markus Petersson

Entreprenad