Spolbil

Vi hjälper dig vid stopp i avlopp, med modern slambil kan vi spola och suga ur ledningar. Vi kan även identifiera avloppsproblem genom filmning av era avlopp.

Vid behov utför vi även underhållsspolning av dräneringar och ledningar.

För hjälp med avloppsproblem och underhållsspolning

Vardag till 16.00

070 – 549 11 75

Vardag efter 16.00 & helg

070 – 549 12 50
Våra tjänster
  • Spolning och sugning av ledningar
  • Försäljning av godkända brunnslock
  • Identifiera avloppsproblem genom filmning
  • Underhållsspolning av dräneringsledningar